v. 1.19.0.2 på vej mere info om skel, skelpunkter skal kunne vises.  
Matrikel
Ejerlav
Matr.nr.
Journalnr
Ændringsdato
Ændringsdato ejd
Sagsid
Vis ejendom
Skel
Journalnr
Sagsid
Ændringsdato   
Prodmetode
Skelpunkt
Journalnr
Sagsid
Ændringsdato   
Indlægningstype
Kvalitetsklasse
Adresse Stednavn Matrikel